Etusivulle Ilmoitin.fi - TESTI

Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter

Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter för inlämnande av anmälningar och deklarationer

I den nedanstående tabellen ser du de autentiseringssätt som de olika dataströmmarna kräver, hur stark ska Katso-koden vara och när under dataströmmen kontrolleras auktoriseringen i Katso-koden eller den representationsrätt som motsvarar behörigheten. Klicka på plusknappen (+) framför gruppen för att visa innehållet i dataströmsgruppen.

Årsanmälningar

Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
Arbetsgivarens årsanmälan: Mottagarspecifikation (VSPSERIE)
 • Katso OTP
 • Katso PWD
 • Företagets huvudanvändare
 • Företagets sekundära huvudanvändare
 • Årsanmälningar
 • Kontoförande institut
 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
 • Personliga nätbankkoder
 • Elektroniskt id-kort
 • Mobilcertifikat
 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
  • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
  • Certifikatet räcker som fullmakt
  • Ingen kontroll av fullmakt
  Arbetsgivarens årsanmälan: Sammandrag (VSPSVYHT)
  • Katso OTP
  • Katso PWD
  • Företagets huvudanvändare
  • Företagets sekundära huvudanvändare
  • Årsanmälningar
  • Kontoförande institut
  • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
  • Personliga nätbankkoder
  • Elektroniskt id-kort
  • Mobilcertifikat
  • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
   • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
   • Certifikatet räcker som fullmakt
   • Ingen kontroll av fullmakt
   Arbetsgivarens årsanmälan: Prestationer som har utbetalts till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE)
   • Katso OTP
   • Katso PWD
   • Företagets huvudanvändare
   • Företagets sekundära huvudanvändare
   • Årsanmälningar
   • Kontoförande institut
   • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
   • Personliga nätbankkoder
   • Elektroniskt id-kort
   • Mobilcertifikat
   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
    • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
    • Certifikatet räcker som fullmakt
    • Ingen kontroll av fullmakt
    Betalda dividender: Specifikation (VSOSERIE)
    • Katso OTP
    • Katso PWD
    • Företagets huvudanvändare
    • Företagets sekundära huvudanvändare
    • Årsanmälningar
    • Kontoförande institut
    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
    • Personliga nätbankkoder
    • Elektroniskt id-kort
    • Mobilcertifikat
    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
     • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
     • Certifikatet räcker som fullmakt
     • Ingen kontroll av fullmakt
     Betalda dividender: Sammandrag (VSOSVYHT)
     • Katso OTP
     • Katso PWD
     • Företagets huvudanvändare
     • Företagets sekundära huvudanvändare
     • Årsanmälningar
     • Kontoförande institut
     • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
     • Personliga nätbankkoder
     • Elektroniskt id-kort
     • Mobilcertifikat
     • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
      • Certifikatet räcker som fullmakt
      • Ingen kontroll av fullmakt
      Årsanmälan om pensioner och förmåner: Specifikation (VSELERIE)
      • Katso OTP
      • Katso PWD
      • Företagets huvudanvändare
      • Företagets sekundära huvudanvändare
      • Årsanmälningar
      • Kontoförande institut
      • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
      • Personliga nätbankkoder
      • Elektroniskt id-kort
      • Mobilcertifikat
      • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
       • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
       • Certifikatet räcker som fullmakt
       • Ingen kontroll av fullmakt
       Årsanmälan om pensioner och förmåner: Kontaktperson (VSELVYHT)
       • Katso OTP
       • Katso PWD
       • Företagets huvudanvändare
       • Företagets sekundära huvudanvändare
       • Årsanmälningar
       • Kontoförande institut
       • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
       • Personliga nätbankkoder
       • Elektroniskt id-kort
       • Mobilcertifikat
       • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
        • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
        • Certifikatet räcker som fullmakt
        • Ingen kontroll av fullmakt
        Specifikation av retroaktiva pensioner (VSTAKELE)
        • Katso OTP
        • Katso PWD
        • Företagets huvudanvändare
        • Företagets sekundära huvudanvändare
        • Årsanmälningar
        • Kontoförande institut
        • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
        • Personliga nätbankkoder
        • Elektroniskt id-kort
        • Mobilcertifikat
        • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
         • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
         • Certifikatet räcker som fullmakt
         • Ingen kontroll av fullmakt
         Årsanmälan om IskL-räntor, vinst- och fondandelar samt eftermarknadsgottgörelser: Specifikation (VSTVERIE)
         • Katso OTP
         • Katso PWD
         • Företagets huvudanvändare
         • Företagets sekundära huvudanvändare
         • Årsanmälningar
         • Kontoförande institut
         • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
         • Personliga nätbankkoder
         • Elektroniskt id-kort
         • Mobilcertifikat
         • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
          • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
          • Certifikatet räcker som fullmakt
          • Ingen kontroll av fullmakt
          Årsanmälan om IskL-räntor, vinst- och fondandelar samt eftermarknadsgottgörelser: Sammandrag (VSTVVYHT)
          • Katso OTP
          • Katso PWD
          • Företagets huvudanvändare
          • Företagets sekundära huvudanvändare
          • Årsanmälningar
          • Kontoförande institut
          • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
          • Personliga nätbankkoder
          • Elektroniskt id-kort
          • Mobilcertifikat
          • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
           • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
           • Certifikatet räcker som fullmakt
           • Ingen kontroll av fullmakt
           Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår: Uppgifter enligt typ av ränta (VSKTVYSL)
           • Katso OTP
           • Katso PWD
           • Företagets huvudanvändare
           • Företagets sekundära huvudanvändare
           • Årsanmälningar
           • Kontoförande institut
           • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
           • Personliga nätbankkoder
           • Elektroniskt id-kort
           • Mobilcertifikat
           • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
            • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
            • Certifikatet räcker som fullmakt
            • Ingen kontroll av fullmakt
            Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE)
            • Katso OTP
            • Katso PWD
            • Företagets huvudanvändare
            • Företagets sekundära huvudanvändare
            • Årsanmälningar
            • Kontoförande institut
            • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
            • Personliga nätbankkoder
            • Elektroniskt id-kort
            • Mobilcertifikat
            • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
             • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
             • Certifikatet räcker som fullmakt
             • Ingen kontroll av fullmakt
             Årsanmälan Återbetalning av kapitalet (VSPAOPAL)
             • Katso OTP
             • Katso PWD
             • Företagets huvudanvändare
             • Företagets sekundära huvudanvändare
             • Årsanmälningar
             • Kontoförande institut
             • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
             • Personliga nätbankkoder
             • Elektroniskt id-kort
             • Mobilcertifikat
             • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
              • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
              • Certifikatet räcker som fullmakt
              • Ingen kontroll av fullmakt
              Årsanmälan om delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst (VSOSLAIE)
              • Katso OTP
              • Katso PWD
              • Företagets huvudanvändare
              • Företagets sekundära huvudanvändare
              • Årsanmälningar
              • Kontoförande institut
              • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
              • Personliga nätbankkoder
              • Elektroniskt id-kort
              • Mobilcertifikat
              • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
               • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
               • Certifikatet räcker som fullmakt
               • Ingen kontroll av fullmakt
               Premier av frivilliga pensionsförsäkringar som privatpersoner tecknat (VSELVAKE)
               • Katso OTP
               • Katso PWD
               • Företagets huvudanvändare
               • Företagets sekundära huvudanvändare
               • Årsanmälningar
               • Kontoförande institut
               • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
               • Personliga nätbankkoder
               • Elektroniskt id-kort
               • Mobilcertifikat
               • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                • Certifikatet räcker som fullmakt
                • Ingen kontroll av fullmakt
                Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE)
                • Katso OTP
                • Katso PWD
                • Företagets huvudanvändare
                • Företagets sekundära huvudanvändare
                • Årsanmälningar
                • Kontoförande institut
                • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                • Personliga nätbankkoder
                • Elektroniskt id-kort
                • Mobilcertifikat
                • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                 • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                 • Ingen kontroll av fullmakt
                 Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)
                 • Katso OTP
                 • Katso PWD
                 • Företagets huvudanvändare
                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                 • Årsanmälningar
                 • Kontoförande institut
                 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                 • Personliga nätbankkoder
                 • Elektroniskt id-kort
                 • Mobilcertifikat
                 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                  • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                  • Certifikatet räcker som fullmakt
                  • Ingen kontroll av fullmakt
                  Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)
                  • Katso OTP
                  • Katso PWD
                  • Företagets huvudanvändare
                  • Företagets sekundära huvudanvändare
                  • Årsanmälningar
                  • Kontoförande institut
                  • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                  • Personliga nätbankkoder
                  • Elektroniskt id-kort
                  • Mobilcertifikat
                  • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                   • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                   • Ingen kontroll av fullmakt
                   Anmälan om lån och räntor (VSLAINAE)
                   • Katso OTP
                   • Katso PWD
                   • Företagets huvudanvändare
                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                   • Årsanmälningar
                   • Kontoförande institut
                   • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                   • Personliga nätbankkoder
                   • Elektroniskt id-kort
                   • Mobilcertifikat
                   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                    • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                    • Ingen kontroll av fullmakt
                    Virkesköparens årsanmälan: Specifikation (VSPUERIE)
                    • Katso OTP
                    • Katso PWD
                    • Företagets huvudanvändare
                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                    • Årsanmälningar
                    • Kontoförande institut
                    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                    • Personliga nätbankkoder
                    • Elektroniskt id-kort
                    • Mobilcertifikat
                    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                     • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                     • Certifikatet räcker som fullmakt
                     • Ingen kontroll av fullmakt
                     Virkesköparens årsanmälan: Kontaktperson (VSPUVYHT)
                     • Katso OTP
                     • Katso PWD
                     • Företagets huvudanvändare
                     • Företagets sekundära huvudanvändare
                     • Årsanmälningar
                     • Kontoförande institut
                     • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                     • Personliga nätbankkoder
                     • Elektroniskt id-kort
                     • Mobilcertifikat
                     • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                      • Ingen kontroll av fullmakt
                      Fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter (VSATMAKE)
                      • Katso OTP
                      • Katso PWD
                      • Företagets huvudanvändare
                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                      • Årsanmälningar
                      • Kontoförande institut
                      • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                      • Personliga nätbankkoder
                      • Elektroniskt id-kort
                      • Mobilcertifikat
                      • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                       • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                       • Certifikatet räcker som fullmakt
                       • Ingen kontroll av fullmakt
                       Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV)
                       • Katso OTP
                       • Katso PWD
                       • Företagets huvudanvändare
                       • Företagets sekundära huvudanvändare
                       • Årsanmälningar
                       • Kontoförande institut
                       • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                       • Personliga nätbankkoder
                       • Elektroniskt id-kort
                       • Mobilcertifikat
                       • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                        • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                        • Certifikatet räcker som fullmakt
                        • Ingen kontroll av fullmakt
                        Årsanmälan om betalda stipendier (VSAPURAE)
                        • Katso OTP
                        • Katso PWD
                        • Företagets huvudanvändare
                        • Företagets sekundära huvudanvändare
                        • Årsanmälningar
                        • Kontoförande institut
                        • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                        • Personliga nätbankkoder
                        • Elektroniskt id-kort
                        • Mobilcertifikat
                        • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                         • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                         • Certifikatet räcker som fullmakt
                         • Ingen kontroll av fullmakt
                         Årsanmälan donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)
                         • Katso OTP
                         • Katso PWD
                         • Företagets huvudanvändare
                         • Företagets sekundära huvudanvändare
                         • Årsanmälningar
                         • Kontoförande institut
                         • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                         • Personliga nätbankkoder
                         • Elektroniskt id-kort
                         • Mobilcertifikat
                         • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                          • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                          • Certifikatet räcker som fullmakt
                          • Ingen kontroll av fullmakt
                          Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE)
                          • Katso OTP
                          • Katso PWD
                          • Företagets huvudanvändare
                          • Företagets sekundära huvudanvändare
                          • Årsanmälningar
                          • Kontoförande institut
                          • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                          • Personliga nätbankkoder
                          • Elektroniskt id-kort
                          • Mobilcertifikat
                          • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                           • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                           • Certifikatet räcker som fullmakt
                           • Ingen kontroll av fullmakt
                           Offentliga stöd (VSJTUETE)
                           • Katso OTP
                           • Katso PWD
                           • Företagets huvudanvändare
                           • Företagets sekundära huvudanvändare
                           • Årsanmälningar
                           • Kontoförande institut
                           • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                           • Personliga nätbankkoder
                           • Elektroniskt id-kort
                           • Mobilcertifikat
                           • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                            • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                            • Certifikatet räcker som fullmakt
                            • Ingen kontroll av fullmakt
                            Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE)
                            • Katso OTP
                            • Katso PWD
                            • Företagets huvudanvändare
                            • Företagets sekundära huvudanvändare
                            • Årsanmälningar
                            • Kontoförande institut
                            • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                            • Personliga nätbankkoder
                            • Elektroniskt id-kort
                            • Mobilcertifikat
                            • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                             • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                             • Certifikatet räcker som fullmakt
                             • Ingen kontroll av fullmakt
                             Fatca (FATCA)
                             • Katso OTP
                             • Katso PWD
                             • Företagets huvudanvändare
                             • Företagets sekundära huvudanvändare
                             • Årsanmälningar
                             • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                             • Personliga nätbankkoder
                             • Elektroniskt id-kort
                             • Mobilcertifikat
                             • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                              • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                              • Certifikatet räcker som fullmakt
                              • Ingen kontroll av fullmakt
                              Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation (VSOKERIE)
                              • Katso OTP
                              • Katso PWD
                              • Företagets huvudanvändare
                              • Företagets sekundära huvudanvändare
                              • Årsanmälningar
                              • Kontoförande institut
                              • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                              • Personliga nätbankkoder
                              • Elektroniskt id-kort
                              • Mobilcertifikat
                              • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                               • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                               • Certifikatet räcker som fullmakt
                               • Ingen kontroll av fullmakt
                               Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandrag (VSOKVYHT)
                               • Katso OTP
                               • Katso PWD
                               • Företagets huvudanvändare
                               • Företagets sekundära huvudanvändare
                               • Årsanmälningar
                               • Kontoförande institut
                               • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                               • Personliga nätbankkoder
                               • Elektroniskt id-kort
                               • Mobilcertifikat
                               • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                • Certifikatet räcker som fullmakt
                                • Ingen kontroll av fullmakt
                                Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation utan kostnadsersättningar (VSPSERIK)
                                • Katso OTP
                                • Katso PWD
                                • Företagets huvudanvändare
                                • Företagets sekundära huvudanvändare
                                • Årsanmälningar
                                • Kontoförande institut
                                • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                • Personliga nätbankkoder
                                • Elektroniskt id-kort
                                • Mobilcertifikat
                                • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                 • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                                 • Ingen kontroll av fullmakt
                                 Årsanmälan: Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST)
                                 • Katso OTP
                                 • Katso PWD
                                 • Företagets huvudanvändare
                                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                                 • Årsanmälningar
                                 • Kontoförande institut
                                 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                 • Personliga nätbankkoder
                                 • Elektroniskt id-kort
                                 • Mobilcertifikat
                                 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                  • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                  • Certifikatet räcker som fullmakt
                                  • Ingen kontroll av fullmakt
                                  CRSDAC2 (CRSDAC2)
                                  • Katso OTP
                                  • Katso PWD
                                  • Företagets huvudanvändare
                                  • Företagets sekundära huvudanvändare
                                  • Årsanmälningar
                                  • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                  • Personliga nätbankkoder
                                  • Elektroniskt id-kort
                                  • Mobilcertifikat
                                  • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                   • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                                   • Ingen kontroll av fullmakt
                                   Arvo-osuudet varallisuutena (VSARVORE)
                                   • Katso OTP
                                   • Katso PWD
                                   • Företagets huvudanvändare
                                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                                   • Årsanmälningar
                                   • Kontoförande institut
                                   • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                   • Personliga nätbankkoder
                                   • Elektroniskt id-kort
                                   • Mobilcertifikat
                                   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                    • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                                    • Ingen kontroll av fullmakt
                                    Opintolainavähennyksen oikeustietojen ilmoittaminen (VSOPLOIK)
                                    • Katso OTP
                                    • Katso PWD
                                    • Företagets huvudanvändare
                                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                                    • Årsanmälningar
                                    • Kontoförande institut
                                    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                    • Personliga nätbankkoder
                                    • Elektroniskt id-kort
                                    • Mobilcertifikat
                                    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                     • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                     • Certifikatet räcker som fullmakt
                                     • Ingen kontroll av fullmakt
                                     Opintolainavähennyksen lyhennystietojen ilmoittaminen (VSOPLLYH)
                                     • Katso OTP
                                     • Katso PWD
                                     • Företagets huvudanvändare
                                     • Företagets sekundära huvudanvändare
                                     • Årsanmälningar
                                     • Kontoförande institut
                                     • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                     • Personliga nätbankkoder
                                     • Elektroniskt id-kort
                                     • Mobilcertifikat
                                     • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Deklaration av skatter på eget initiativ

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, MOMSUPPGIFTER (VSRALVKV)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Mervärdesskatt
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ARBETSGIVARPRESTATIONER (VSRTASKV)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Arbetsgivarprestationer
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • 010,080
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010,080
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ANNAN SKATT PÅ EGET INITIATIV (VSRMUUKV)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • Kontoförande institut
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Sammandragsdeklaration för mervärdesskatt

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      Uppgifter om sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (VSRALVYV)
                                      • Katso OTP
                                      • Katso PWD
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Mervärdesskatt
                                      • Företagets MinSkatt
                                      • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Inkomstskattedeklarationer

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      Skattedeklaration för jordbruk (2) (VSY002)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för skogsbruk (2C) (VSY02C)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för fastighetssamfund (VSY004)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för näringsverksamhet rörelseidkare eller yrkesutövare (5) (VSY005)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration; samfälld förmån, statlig inrättning, kommun, församling o.d. (VSY006)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för näringsverksamhet näringssammanslutning (VSY06A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för näringsverksamhet, samfund (VSY06B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för förening och stiftelse (VSY06C)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla (VSY07A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av resultatet inom näringsverksamhetens personliga förvärvskälla (VSY07B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av resultatet inom jordbrukets personliga förvärvskälla (VSY07C)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      HYRESINKOMSTER, Fastighet (VSY07K)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund (VSY08A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av en näringssammanslutning, rörelseidkare eller yrkesutövare (VSY08B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar (VSY09A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (VSY12A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på fastigheter som hör till samfundets anläggningstillgångar (VSY018)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Förteckning på näringssammanslutningens och rörelseidkarens eller yrkesutövarens fastigheter som hör till anläggningstillgångar (VSY18B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning av delägare i en näringssammanslutning (VSY035)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning angående fastighetssammanslutningar och sammanslutningar som idkar jord- eller skogsbruk (VSY036)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (VSY062)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning om koncernförhållanden samt om de samfund där ägarandelen är minst 10% (VSY065)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning av koncernförhållanden för skatteredovisning (VSY066)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (VSY070)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning hos näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare (VSY70A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattefria överlåtelsevinster och överlåtelseförluster som inte kan dras av i beskattningen (VSY71A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattepliktiga överlåtelsevinster samt i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster (VSY71B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur (VSY073)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av dividender och räntor på andelskapitalet som mottagits av en näringssammanslutning (VSY73B)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (VSY074)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands (VSY075)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Allmännyttiga föreningars och stiftelser fastigheter (VSY076)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Uträkning av resultatet från näringsverksamhet (VSY077)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Utredning om internprissättning (VSY078)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter (VSYEVP)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Personkund
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Tilläggsförklaringar (VSYSEL)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (79) (VSY079)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (79A) (VSY79A)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Redogörelse för nettoränteutgifter vid näringsverksamheten (81) (VSY081)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET - UTLÄNDSKT SAMFUND (VSY06U)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla (7M) (VSY07M)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      YHTEISÖN ENNAKKOVERON HAKEMUS/MUUTOS (VSYENN)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Skattedeklaration för jordbruk, samtliga gårdsbruksenheter (VSY02Y)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Bokföringsbyrårepresentant
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                      Vuokratulot - Muu omaisuus (VSY07L)
                                      • Katso OTP
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Bokföringsbyrårepresentant
                                      • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                      • 010
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                      • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                      • Näringsidkare
                                      • Likvidator
                                      • Person som har firmateckningsrätt
                                      • Styrelseordförande
                                      • Styrelseledamot
                                      • Bolagsman
                                      • Veroilmoittaminen
                                      • Veroasioiden hoito
                                      • 010
                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                      • Ingen kontroll av fullmakt

                                      Direktöverföringar

                                      Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                      Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE)
                                      • Katso OTP
                                      • Katso PWD
                                      • Företagets huvudanvändare
                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                      • Årsanmälningar
                                      • 24-32
                                      • Personliga nätbankkoder
                                      • Elektroniskt id-kort
                                      • Mobilcertifikat
                                      • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                       • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                       • Certifikatet räcker som fullmakt
                                       • Ingen kontroll av fullmakt
                                       Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE)
                                       • Katso OTP
                                       • Katso PWD
                                       • Företagets huvudanvändare
                                       • Företagets sekundära huvudanvändare
                                       • Årsanmälningar
                                       • 24-32
                                       • Personliga nätbankkoder
                                       • Elektroniskt id-kort
                                       • Mobilcertifikat
                                       • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                        • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                        • Certifikatet räcker som fullmakt
                                        • Ingen kontroll av fullmakt
                                        Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE)
                                        • Katso OTP
                                        • Katso PWD
                                        • Företagets huvudanvändare
                                        • Företagets sekundära huvudanvändare
                                        • Årsanmälningar
                                        • 24-32
                                        • Personliga nätbankkoder
                                        • Elektroniskt id-kort
                                        • Mobilcertifikat
                                        • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                         • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                         • Certifikatet räcker som fullmakt
                                         • Ingen kontroll av fullmakt
                                         Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA)
                                         • Katso OTP
                                         • Katso PWD
                                         • Företagets huvudanvändare
                                         • Företagets sekundära huvudanvändare
                                         • Arbetsgivarprestationer
                                         • Årsanmälningar
                                         • 28-40,15-27
                                         • Personliga nätbankkoder
                                         • Elektroniskt id-kort
                                         • Mobilcertifikat
                                         • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                          • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                          • Certifikatet räcker som fullmakt
                                          • Ingen kontroll av fullmakt
                                          Försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E)
                                          • Katso OTP
                                          • Katso PWD
                                          • Företagets huvudanvändare
                                          • Företagets sekundära huvudanvändare
                                          • Årsanmälningar
                                          • Arbetsgivarprestationer
                                          • 64-74
                                          • Personliga nätbankkoder
                                          • Elektroniskt id-kort
                                          • Mobilcertifikat
                                          • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                           • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                           • Certifikatet räcker som fullmakt
                                           • Ingen kontroll av fullmakt

                                           Fpa

                                           Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                           FPA Anmälan om av arbetsgivaren utbetald lön (SARAY17)
                                           • Katso OTP
                                           • Katso PWD
                                           • Företagets huvudanvändare
                                           • Företagets sekundära huvudanvändare
                                           • Ansökningar, betalningar och beslut
                                           • 116-124
                                              • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                              • Certifikatet räcker som fullmakt
                                              • Ingen kontroll av fullmakt
                                              FPA Arbetsgivarens ansökan om ersättning för semesterkostnader som betalats under föräldraledigheten (SARASV18)
                                              • Katso OTP
                                              • Katso PWD
                                              • Företagets huvudanvändare
                                              • Företagets sekundära huvudanvändare
                                              • Ansökningar, betalningar och beslut
                                              • 116-124
                                                 • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                 • Ingen kontroll av fullmakt
                                                 KELA - Hakemus Y17 (HAKEMUSY17)
                                                 • Katso OTP
                                                 • Katso PWD
                                                 • Företagets huvudanvändare
                                                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                 • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                 • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                    • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                    • Ingen kontroll av fullmakt
                                                    KELA - Ilmoitus poissaolosta (ILMOITUSPOISSAOLOSTA)
                                                    • Katso OTP
                                                    • Katso PWD
                                                    • Företagets huvudanvändare
                                                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                    • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                    • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                       • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                       • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                       • Ingen kontroll av fullmakt
                                                       KELA - Esitetty työtulo (ESITETTYTYOTULO)
                                                       • Katso OTP
                                                       • Katso PWD
                                                       • Företagets huvudanvändare
                                                       • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                       • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                       • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                          • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                          • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                          • Ingen kontroll av fullmakt
                                                          KELA - Lisäselvitys (LISASELVITYS)
                                                          • Katso OTP
                                                          • Katso PWD
                                                          • Företagets huvudanvändare
                                                          • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                          • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                          • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                             • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                             • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                             • Ingen kontroll av fullmakt
                                                             KELA - Hakemus SV18 (HAKEMUSSV18)
                                                             • Katso OTP
                                                             • Katso PWD
                                                             • Företagets huvudanvändare
                                                             • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                             • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                             • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                KELA - XML muotoinen ilmoitus (ESARAILMOITUS)
                                                                • Katso OTP
                                                                • Katso PWD
                                                                • Företagets huvudanvändare
                                                                • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                                • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                   • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                   • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                   KELA - Lisäselvitys SV18 (LISASELVITYSSV18)
                                                                   • Katso OTP
                                                                   • Katso PWD
                                                                   • Företagets huvudanvändare
                                                                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                   • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                                   • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                      KELA - Hakemus SV18P (HAKEMUSSV18P)
                                                                      • Katso OTP
                                                                      • Katso PWD
                                                                      • Företagets huvudanvändare
                                                                      • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                      • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                         • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                         • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                         • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                         KELA - Lisäselvitys SV18P (LISASELVITYSSV18P)
                                                                         • Katso OTP
                                                                         • Katso PWD
                                                                         • Företagets huvudanvändare
                                                                         • Ansökningar, betalningar och beslut
                                                                         • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                         • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                            • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                            • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                            • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                            Andra anmälningar

                                                                            Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                            Anmälan om överlåtelseskatt (6012R) (VSVARAIN)
                                                                            • Katso OTP
                                                                            • Katso PWD
                                                                            • Företagets huvudanvändare
                                                                            • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                            • Årsanmälningar
                                                                            • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                            • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                            • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                                                            • Arbetsgivarprestationer
                                                                            • Mervärdesskatt
                                                                            • 010
                                                                            • Personliga nätbankkoder
                                                                            • Elektroniskt id-kort
                                                                            • Mobilcertifikat
                                                                            • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                             • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                             • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                             • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                             Anmälan om ändring av ett bostadssamfunds ägare (VSIOMVAS)
                                                                             • Katso OTP
                                                                             • Katso PWD
                                                                             • Företagets huvudanvändare
                                                                             • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                             • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                             • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                             • 010
                                                                             • Personliga nätbankkoder
                                                                             • Elektroniskt id-kort
                                                                             • Mobilcertifikat
                                                                             • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                              • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                              • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                              • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                              Anmälan om utredningsskyldig (CBCSEL)
                                                                              • Katso OTP
                                                                              • Katso PWD
                                                                              • Företagets huvudanvändare
                                                                              • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                              • Årsanmälningar
                                                                              • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                                                              • 010
                                                                              • Personliga nätbankkoder
                                                                              • Elektroniskt id-kort
                                                                              • Mobilcertifikat
                                                                              • Disponent eller huvudansvarig disponent
                                                                              • Verkställande direktör eller ställföreträdare
                                                                              • Näringsidkare
                                                                              • Likvidator
                                                                              • Person som har firmateckningsrätt
                                                                              • Styrelseordförande
                                                                              • Styrelseledamot
                                                                              • Bolagsman
                                                                              • Veroilmoittaminen
                                                                              • Veroasioiden hoito
                                                                              • 010
                                                                              • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                              • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                              • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                              Verotuksen maakohtainen raportti CbC/DAC4 (CBCDAC4)
                                                                              • Katso OTP
                                                                              • Katso PWD
                                                                              • Företagets huvudanvändare
                                                                              • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                              • Årsanmälningar
                                                                              • Inkomstskattedeklarationer och skattekontoärenden
                                                                              • Du kan lämna in deklarationen eller anmälan om du har någon av dessa behörigheter för vilket FO-nummer som helst.
                                                                              • Personliga nätbankkoder
                                                                              • Elektroniskt id-kort
                                                                              • Mobilcertifikat
                                                                              • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                               • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                               • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                               • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                               Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande

                                                                               Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                               Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande - Uppgifter om arbetstagare (VSTYONTE)
                                                                               • Katso OTP
                                                                               • Katso PWD
                                                                               • Företagets huvudanvändare
                                                                               • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                               • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                               • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                               • 010,150
                                                                               • Personliga nätbankkoder
                                                                               • Elektroniskt id-kort
                                                                               • Mobilcertifikat
                                                                               • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande - Uppgifter om entreprenader (VSURAKKA)
                                                                                • Katso OTP
                                                                                • Katso PWD
                                                                                • Företagets huvudanvändare
                                                                                • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                                • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                                • 010,150
                                                                                • Personliga nätbankkoder
                                                                                • Elektroniskt id-kort
                                                                                • Mobilcertifikat
                                                                                • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                 • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                 • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                 • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                 Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande - Uppgifter om den uppgiftsskyldige (VSRAKYHT)
                                                                                 • Katso OTP
                                                                                 • Katso PWD
                                                                                 • Företagets huvudanvändare
                                                                                 • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                 • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                                 • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                                 • 010,150
                                                                                 • Personliga nätbankkoder
                                                                                 • Elektroniskt id-kort
                                                                                 • Mobilcertifikat
                                                                                 • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                  • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                  • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                  • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                                  Almälngingar av Sysselsättningsfonden

                                                                                  Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                                  Anmälan om lönesumma (TVRPALSU)
                                                                                  • Katso OTP
                                                                                  • Katso PWD
                                                                                  • Företagets huvudanvändare
                                                                                  • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                  • TVR Työttömyysvakuutusmaksut
                                                                                  • 010
                                                                                  • Personliga nätbankkoder
                                                                                  • Elektroniskt id-kort
                                                                                  • Mobilcertifikat
                                                                                  • Personkund
                                                                                  • 010
                                                                                  • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                  • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                  • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                  Ansökan om utbildningsersättning (TVRKOUKO)
                                                                                  • Katso OTP
                                                                                  • Katso PWD
                                                                                  • Företagets huvudanvändare
                                                                                  • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                  • TVR Työttömyysvakuutusmaksut
                                                                                  • 010
                                                                                   • Personkund
                                                                                   • 010
                                                                                   • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                   • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                   • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                                   Skattenummeruppgifter

                                                                                   Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                                   Skattenummerbegäran (VERONUME)
                                                                                   • Katso OTP
                                                                                   • Katso PWD
                                                                                   • Företagets huvudanvändare
                                                                                   • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                   • Årsanmälningar
                                                                                   • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                                   • 24-32
                                                                                   • Personliga nätbankkoder
                                                                                   • Elektroniskt id-kort
                                                                                   • Mobilcertifikat
                                                                                   • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                    • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                    • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                    • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                    Kontroll av skattenummerregistrering (VEROKYSE)
                                                                                    • Katso OTP
                                                                                    • Katso PWD
                                                                                    • Företagets huvudanvändare
                                                                                    • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                    • Årsanmälningar
                                                                                    • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                                    • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
                                                                                    • Företagets MinSkatt
                                                                                    • 9-21
                                                                                    • Personliga nätbankkoder
                                                                                    • Elektroniskt id-kort
                                                                                    • Mobilcertifikat
                                                                                    • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                     • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                     • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                     • Ingen kontroll av fullmakt

                                                                                     Dataflöden för förfrågningar

                                                                                     Namn Autentiseringssättet Behörigheter och representationsrätter Kod/position
                                                                                     Begäran om referensnummer för skatter på eget initiativ (VSGVIITE)
                                                                                     • Katso OTP
                                                                                     • Katso PWD
                                                                                     • Företagets huvudanvändare
                                                                                     • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                     • Årsanmälningar
                                                                                     • Vertailutietojen ilmoittaja
                                                                                     • 010
                                                                                     • Personliga nätbankkoder
                                                                                     • Elektroniskt id-kort
                                                                                     • Mobilcertifikat
                                                                                     • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                      • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                      • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                      Maahantuonnin alv-tiedot tilitoimistoille (VSTULLER)
                                                                                      • Katso OTP
                                                                                      • Katso PWD
                                                                                      • Företagets huvudanvändare
                                                                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                      • VEROkausiveroilmoittaja
                                                                                      • VEROverotili
                                                                                      • 010
                                                                                      • Personliga nätbankkoder
                                                                                      • Elektroniskt id-kort
                                                                                      • Mobilcertifikat
                                                                                      • Veroilmoittaminen
                                                                                      • Veroasioiden hoito
                                                                                      • 010
                                                                                      • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                      • Veroilmoittaminen
                                                                                      • Veroasioiden hoito
                                                                                      • 010
                                                                                      Kontroll av förskottsuppbördsregistrering (VSENPERE)
                                                                                      • Katso OTP
                                                                                      • Katso PWD
                                                                                      • Företagets huvudanvändare
                                                                                      • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                      • Årsanmälningar
                                                                                      • 20-30
                                                                                      • Personliga nätbankkoder
                                                                                      • Elektroniskt id-kort
                                                                                      • Mobilcertifikat
                                                                                      • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                       • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                       • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                       • Ingen kontroll av fullmakt
                                                                                       Kontroll av momsskyldigheten (VSALVTAR)
                                                                                       • Katso OTP
                                                                                       • Katso PWD
                                                                                       • Företagets huvudanvändare
                                                                                       • Företagets sekundära huvudanvändare
                                                                                       • Årsanmälningar
                                                                                       • 20-30
                                                                                       • Personliga nätbankkoder
                                                                                       • Elektroniskt id-kort
                                                                                       • Mobilcertifikat
                                                                                       • Identifieringen i Suomi.fi räcker som fullmakt för att lämna anmälan eller deklarationen.
                                                                                        • Informationsproducentens certifikat (ApitamoPki)
                                                                                        • Certifikatet räcker som fullmakt
                                                                                        • Ingen kontroll av fullmakt