Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 24.9.2019

 

Under versionsuppdateringen 24.9.2019 ca kl. 7-10 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

  • Man kan kontrollera och lämna in inkomstskattedeklarationer för skatteåret 2019 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A).
  • Man kan kontrollera och skicka Direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2020.
  • Disponentens anmälan om ägarbyte i bostadssamfund (VSIOMVAS) kan inte längre lämnas efter 30.9.2019Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

Ilmoitin-palvelu

  • Till förfrågningsuppgifter (VKESSPAE, VKESSELE, RVKSSELE, VERONUME, VEROKYSE, VSALVTAR, VSENPERE) som skickats i Ilmoitin.fi-testmiljön (testi.ilmoitin.fi) fås tillbaka svarsuppgifter som genererats slumpmässigt.

TaMo

  • Läggs till formaten 2019 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningarna finns skatt.fi).
  • Formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2020 läggs till för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • Formatet och TaMO-kontrollerna för disponentens anmälan om ägarbyte i bostadssamfund (VSIOMVAS) avskaffas och anmälan kan inte längre skickas efter 30.9.2019. Närmare information finns på skatt.fi.
  • Sista mottagningsdagen för inkomstskattedeklarationerna för 2018 är 31.10.2019.
  • I dataflödet för svarsuppgifterna till referensensuppgifter för skatter (VSGVIITE) fås tillbaka fr.o.m. 7.11.2019 som nya uppgifter referenserna för överlåtelseskatter och fastighetsskatter (postbeskrivningen finns på skatt.fi).