Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 6 juni 2023

 

Under versionsuppdateringen den 6 juni 2023 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

  • Rättade ett fel i Skattedeklaration för näringsverksamhet, utländskt samfund (6U) i bolagsskattedeklarationen 2023, vilket förhindrade att uppgifterna skickades om informationen 185 (Samtliga delägarnas ägarandelar understiger 10 %) har inte angetts.
  • Korrigering av kontonummertypen för CRS/DAC2 IBAN-kontonummer OECD601: Gör att Narvi Payments bankkontonummer kan deklareras.