Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

Hämta deklarationerna och anmälningarna senast 31.12.2020 från Ilmoitin.fi

 
Om du har använt Ilmoitin.fi med Katso-koder eller Katso-auktoriseringar kan du inte längre efter 31.12.2020 hämta skickade och arkiverade deklarationer och anmälningar från tjänsten. Hämta och spara dem före slutet av december.
Webbtjänsten Katso tas ur bruk 31.12.2020. Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter ersätter tjänsten.