Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 29 november 2022

 

Under versionsuppdateringen den 29 november 2022 cirka kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

De viktigaste ändringarna:

 • TRACE-ändringar (WRP101 och WRP102) i version 11/2022 av Ilmoitin:
  • Vissa kontroller har korrigerats.
 • Ändring i postbeskrivningen VSTULLER:
  • Ny typ av OSI-beslut (Beslut gälleande tullskuld vid tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar) fr.o.m. 5.11.2022 samt korrigering av fältformat N3 -> AN3.
 • Korrigering av den engelska versionen av LÄVE-bilagor (källskatt):
  • Felet som hindrade sändningen av engelska bifogade filer har korrigerats.
 • CbC/DAC4 / Årliga ändringar:
  • Man kan lämna anmälan om utredningsskyldighet för 2023.
 • Personbeteckningsreform 2023:
  • Genomförandet har ändrats så att personbeteckningar som motsvarar den nya formen godkänns om sådana beviljas under 2023.
För kännedom till dem som använder Excel-tabeller på sidan Hjälpmedel:
 • Microsoft har skärpt skyddsinställningarna för Excel-makron i version 2208 av Excel. Användaren måste separat godkänna körningen av Excel-makron i enlighet med följande anvisning: Anvisning