Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 26 mars 2024

 

Under versionsuppdateringen den 26 mars 2024 cirka kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

De viktigaste ändringarna:

  • Du kan kontrollera och skicka årsanmälningar för 2024.
    • Det läggs till kontroller enligt postbeskrivningarna i årsanmälningarna 2024 (postbeskrivningen finns på vero.fi).
  • Ett fel i raderingsanmälan för årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) har korrigerats. Felet förhindrade sändningen av raderingsanmälan för år 2023.
  • Behandlingen av samfundens inkomstskattebilagetyper "Tilinpaatos" (t.o.m. skatteåret 2023) och "Vahvistettu tilinpaatos" (fr.o.m. skatteåret 2024) har korrigerats.
  • Bankgruppsuppgiften 798 för VIVA Bank har lagts till bland de godkända bankgrupperna i CRS/DAC2- och WHT-anmälningarna.
  • Det har lagts till i översikten av elektroniska deklarationer och anmälningar
    • ddmmååAUUUU som ett tillåtet konstgjort värde för personbeteckningen. Tillåtna former är sålunda ddmmåå-UUUUUU och ddmmååAUUUU.