Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 28 november 2023

 

Under versionsuppdateringen den 28 november 2023 cirka kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

De viktigaste ändringarna:

 • TRACE-ändringar (WRP101 och WRP102) i version 11/2023 av Ilmoitin:
  • Nya FO-nummer har lagts till i förvararregistret
  • Kontroll har lagts till för Summary i xml-schemat: mot databasen kontrolleras om CorrDocRefId redan finns i databasen.
  • För elementet BirthDate har lagts till en kontroll om WhtRate är under 35%
 • CbC/DAC4 / Årliga ändringar:
  • Man kan lämna anmälan om den utredningsskyldige för 2024
  • Följande ändringar i kontroll av land-för-land-rapporten
   • En ny rapport eller en korrigering i en tidigare lämnad rapport kan lämnas inom 6 år från ingången av året som följer efter räkenskapsperiodens utgång.
   • I situationen ReportingEnity/ReportingRole CBC704 kontrollerar Ilmoitin att TIN har angetts i elementet MessageSpec/Warning i formen ";UltimateParentEntityTIN:12345678;" och att namnet på det yttersta moderföretaget har angetts i formen ";UltimateParentEntityName:Företagets namn;".
   • Man kan ange endast en Address-struktur för den som lämnar rapporten (ReportingEntity/Entity/Address) och för parterna (ConstEntities/ConstEntity/Address)
   • Endast ett ReportingEntity/Entity/Name-element är tillåtet
   • Högst två ConstEntities/ConstEntity/Name-element kan anges