Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 6 februari 2024

 

Under versionsuppdateringen den 6 februari 2024 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

De viktigaste ändringarna:

 • Du kan granska och lämna in inkomstskattedeklarationer för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) för räkenskapsperioderna 2024.
  • Utöver årsändringarna finns det också andra ändringar i beskrivningarna: 4, 6, 6B, 6C, 6U, 8A, 67Y, 74, 81, VSYENN
  • Bilagetypen "Tilinpäätös" har ändrats till "Vahvistettu tilinpäätös"
  • Ny bilagetyp "Voitonjakotiedot kaupparekisteriin"
  • Postbeskrivningarna finns på skatt.fi.
 • Ändringar i bakgrundsbehandlingen:
  • Fasen Lämna till bakgrundsbehandling i Ilmoitin har ändrats så att om man skickar flera filer och bland dessa finns en fil som är över 5 Mb (största tillåtna filstorlek är 1 Mb), erbjuds det möjlighet att lämna materialet till bakgrundsbehandlingen.
  • Av datasäkerhetsskäl har felmeddelanden lämnats bort från e-postmeddelanden som skickas efter kontrollen. Felen visas:
   • i Ilmoitin på sidan "Arkiv / Stora material" som behandlas i bakgrunden via länken Felaktig när du skickat filer som inloggad användare.
   • om du skickar filer med funktionen Kontroll av materialet utan att logga in, ska den felaktiga filen kontrolleras på nytt i Ilmoitin med funktionen "Kontroll av materialet / Jag vill att materialet ska granskas genast" utan att den lämnas till bakgrundsbehandlingen
 • Postbeskrivningarna för årsanmälningarna 2024 publiceras 5.2.2024, men formaten som motsvarar dem är tillgängliga i den version av tjänsten Ilmoitin.fi som publiceras 26.3.2024. Postbeskrivningarna finns på webbplatsen vero.fi/sv.