Till ingångssidan Ilmoitin.fi - TESTI

Aktuellt

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 26 september 2023

 

Under versionsuppdateringen den 26 september 2023 cirka kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

 • Du kan kontrollera och skicka inkomstskattedeklarationer för personbolag (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 7K) för skatteåret 2023.
 • Direktöverföringar för förskottsuppbörden för år 2024:
  • Du kan för förskottsuppbörden för år 2024 kontrollera och lämna in
   • direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE),
   • direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE),
   • direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) samt
   • anmälningar om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA).
  • Exempelmaterialen har uppdaterats till utvecklarsidan Ilmoitin.fi/kehittäjät.